ISF 2023.

Niko Aras - Nagrada žirija

Bernard Kotlar - Nagrada publike

Sudionici 2023. godine